Den daglige pædagogik

Det er vigtigt for os at være bevidste om den dagligdag, vi tilbyder børnene, så de får noget med sig videre frem i livet. Deres tre års børnehavetid skulle gerne fremstå som en helhed. En helhed, der bygger på aktiviteter og traditioner, og hvor børnenes udvikling er omdrejningspunktet.

Vi vægter det at tage udgangspunkt i det enkelte barn højt, samtidig med at gruppens dynamik skal fungere. Derved sikrer vi, at børnene opnår et højt selvværd, så alle føler sig vigtige i gruppens samspil.

Vi arbejder for at få en dagligdag i børnehaven, hvor aktiviteter og handlinger bygger på  livsglæde og engagement.

Værdigrundlaget for den daglige pædagogiske praksis bliver udarbejdet løbende på en personaleweekend og efterfølgende på personale- og bestyrelsesmøder. Dagligdagen udvikler sig hele tiden i det daglige liv med børnene, og de refleksioner personalet gør sig.

Værdigrundlaget i vores pædagogiske praksis

  • At alle børnene føler sig velkomne i børnehaven, at det er deres børnehave og et sted, hvor de oplever sig som noget særligt.
  • At alle børnene føler tryghed og oplever, at de voksne og de andre børn kender dem godt.
  • At vi drager omsorg for det enkelte barn og viser respekt for dets følelser.
  • At vi har traditioner, som er med til at skabe tryghed for det enkelte barn og giver gruppen oplevelsen af fællesskab.
  • At vi er meget opmærksomme på det enkelte barns udvikling, hvor der er plads til, at det udvikler sig i eget tempo med hjælp og støtte fra personalet.
  • At barnet har medbestemmelse i forhold til eget liv, egen alder og egen udvikling, samtidig med at det er de voksne, der ved, hvad børnene har behov for.
  • At børnene udvikler sig til selvhjulpne individer i en børnehave, hvor de oplever, det er dejligt, sjovt og rart at være barn.

Værdigrundlaget bliver først synligt i den pædagogiske praksis i kraft af de mange små som store handlinger og aktiviteter, vi har i børnehaven. Det vigtigste i alle disse handlinger/aktiviteter er, at der er nogle gode relationer de voksne og børnene imellem. Som oftest er det ikke selve aktiviteten, der er det vigtigste, men måden hvorpå kontakten mellem barn og voksen er. Det kan f.eks. være i en ganske almindelig situation i garderoben, en gåtur i en lille gruppe, en aktivitet der er opstået spontant osv. - altså i alle de små nære relationer og episoder i vores dagligdag. Når dette rigtig lykkes, taler vi om at have stjernestunder med børnene.