Den daglige pædagogik

Det er vigtigt for os, at være bevidste om den dagligdag vi tilbyder børnene, så de derved får noget med sig videre frem i livet. Deres tre års børnehavetid skulle gerne fremstå som en helhed. En helhed der bygger på aktiviteter og traditioner, hvor børnenes udvikling er omdrejningspunktet.

Vi vægter det, at tage udgangspunkt i det enkelte barn højt, samtidig med at gruppens dynamik skal fungere. Derved sikrer vi, at børnene opnår et højt selvværd, så alle føler sig vigtige i gruppens samspil.

Vi arbejder for at få en dagligdag i børnehaven, hvor aktiviteter / handlinger bygger på  livsglæde og engagement.

Værdigrundlaget for den daglige pædagogiske praksis er udarbejdet løbende på en personale weekends samt efterfølgende på personale – og bestyrelsesmøder, lige som dagligdagen hele tiden udvikler sig i det daglige liv med børnene og de refleksioner personalet gør sig.

Værdigrundlaget i vores pædagogiske praksis

 • At alle børnene føler sig velkomne i børnehaven, at det er deres børnehave og et sted, hvor de oplever sig som noget særlig.
 • At alle børnene føler tryghed, hvor de oplever, at de voksne og de andre børn kender dem godt.
 • At vi drager omsorg for det enkelte barn, samt viser respekt for dets egenhed og følelser.
 • At vi har traditioner, som er med til at skabe tryghed for det enkelte barn, og giver gruppen oplevelsen af fællesskab.
 • At vi er meget opmærksomme på det enkelte barns udvikling, hvor der er plads til, at de udvikler sig i eget tempo med hjælp og støtte fra personalet.
 • At barnet har medbestemmelse i forhold til eget liv, i forhold til alder og udvikling. Samtidig med at det er de voksne, der ved hvad børnene har behov for.
 • At børnene udvikler sig til selvhjulpne individer, i en børnehave hvor de oplever det er dejligt, sjovt og rart at være barn.

Værdigrundlaget bliver først synligt i den pædagogiske praksis, i kraft af de mange små som store handlinger og aktiviteter vi har i børnehaven.

Det vigtigste i alle disse handlinger/aktiviteter er, at der er nogle gode relationer mellem barnet og den voksne og børnene imellem.

Som oftest er det ikke selve aktiviteten, der er det vigtigste, men måden hvorpå kontakten mellem barn og voksen er. Det kan f.eks. være i en ganske almindelig situation i garderoben, en gåtur i en lille gruppe, en spontanopstået aktivitet osv. Altså også i alle de små nære relationer og episoder i vores dagligdag.

Når dette rigtig lykkes, taler vi om at have stjernestunder med børnene.

Det gør vi bl.a. ved: 

 • At lave projekter på tværs af stuerne. Dette er med til at give børn og voksne et større kendskab til hinanden. Vi oplever efter disse projekter, at der opstår nye legerelationer, da børnene får kendskab til hinanden.

 • At der bliver leget meget i børnehaven, både ude og inde.

 • At vi tager på ture ud af huset.

 • At vi har forskellige aktiviteter i det daglige. Det er lige fra små aktiviteter, hvor vi tegner, klipper og maler, til aktiviteter, der forløber over flere dage. Aktiviteterne tager sit udgangspunkt i børnenes ideer, interesser og alder.

  Ture i små grupper. Her bliver der ofte meget tæt kontakt mellem børn og den voksne, ligesom det styrker relationerne børnene imellem eller giver mulighed for nye relationer.

  Ture for hele stuen. Her får alle børn og voksne, en fælles oplevelse, der også giver inspiration og samtaler i dagligdagen og i børnenes lege.

  Ture for hele børnehaven. Her oplever vi ofte at nye børn/børn eller børn/voksne relationer opstår. Ligesom det giver et fællesgrundlag for hele børnegruppen.

 • At vi er meget ude. Vi vægter udelivet højt, er ude i al slags vejr. Vores dejlige legeplads bruger vi dagligt, men også parken omkring børnehaven bliver benyttet, ikke mindst bålpladsen.

 • At hvert barn har sin egen mappe på stuen, med ”spor” fra dagligdagen i børnehaven  f.eks. fotografier, tegninger, sange, rim/remser og andre ”spor” fra deres børnehaveliv.

 • At vi har traditioner. Vi finder det vigtigt at fastholde nogle gamle traditioner, som refererer til vores kultur f.eks. jul, påske og fastelavn. Men også børnehavens egne traditioner, så som arbejdsaften, idrætsdag, besøg af ”gamle” børn, motionsdag m.m.

 • At vi har en kostpolitik.

  Der serveres morgenmad for de børn som møder inden kl. 7 i vuggestue.  Her serveres havregrød, havregryn, rugbrød og knækbrød, samt grovcornflakes og mælk.

  Ca. kl. 9.00 samles vi og spiser fælles frugt, som personale og børn har skåret fint ud sammen.

  Vi spiser samlet to gange om dagen kl. 11.00 og kl. 14.00. Børnene skiftes til at dække bord, og vi sidder og småsnakker ved bordet og lærer på den måde almindelig bordkultur. Madpakkerne bestemmer børnene selv over, det er op til det enkelte barn, hvad og hvor meget det har lyst/behov for at spise. Der serveres vand til kl. 11.00 og kl. 14.00 måltidet.

  Børnene har hver deres frugtpose, hvor de efter lyst og behov i løbet af dagen kan spise den frugt, de har med hjemmefra.