Syge børn

Når børn bliver syge er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels kan de smitte, så flere bliver syge, og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvornår et sygt barn må komme i dagtilbud igen. Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme. Vejledningen omfatter alt fra hepatitis, influenza og kighoste til børneorm, mellemørebetændelse og lus.

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning her.