Bestyrelsen i Lions Børnehus

Bestyrelsen i Lions Børnehus består af valgte forældre, personalerepræsentant og repræsentant fra Lions Club.

Bestyrelses valg

Hvert år i oktober måned vælges på forældremødet/bestyrelsens generalforsamling,

5 forældrerepræsentanter og personalet vælger en repræsentant blandt personalet.  

Lions Club udpeger en repræsentant til bestyrelsen hvert 4. år. 

Forældrerepræsentanterne bestrider posterne:  formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem af bestyrelsen.

Forældrene har således indflydelse på og ansvar for at institutionen drives efter vedtægterne.

Bestyrelsen i Lions Børnehus pr. 1.11.2015

Formand                                  Morten Christensen  - m.h.schristensen@webspeed.dk

Næst Formand                         Jeanett M. Villadsen - jeanettvilladsen@gmail.com

Sekretær                                  Kamilla Palbjørn - k.palbjorn@gmail.com

Medlem                                     Kate Frost - katefrostj@gmail.com

Medlem                                     Maria Hovaldt Andersen - maria_hovaldt@hotmail.com

Lions Club repræsentant          Søren Stampe - sorenstampe@hotmail.com

Personale repræsentant           Hanne Christensen - hanne.christensen5@randers.dk