Forældrebestyrelsen

Bestyrelsen i Lions Børnehus består af valgte forældre, en repræsentant fra personalet og en repræsentant fra Lions Club.

Hvert år i oktober måned vælges der fem forældrerepræsentanter på forældremødet/bestyrelsens generalforsamling. Personalet vælger en repræsentant blandt personalet. Lions Club udpeger en repræsentant til bestyrelsen hvert 4. år.

Forældrerepræsentanterne bestrider posterne: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem af bestyrelsen.

Forældrene har således indflydelse på og ansvar for, at institutionen drives efter vedtægter.

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer valgt oktober 2017:

Formand: Jeanett M. Villadsen

Næstformand: Britt Grøndal Bertelsen

Sekretær: Maria Hovaldt Schmidt

Medlem: Mette Kjøge

Medlem Mia Thøgersen

Lions repræsentant: Henning Bjerregaard Christensen