Forældresamarbejde

Vi mener, at forældrene kender deres eget barn bedst, samt vil dem det bedste. Vi har derimod en faglig viden og erfaring omkring børns generelle udvikling, samt et kendskab til deres barn fra det daglige børnehaveliv. Dette er grundlaget for, at vi vægter vores forældresamarbejde meget højt.

Med udgangspunkt i dette, blev der afholdt en pædagogisk dag med bestyrelsen. Denne dag udarbejdede bestyrelsen og personalet i fællesskab værdigrundlaget for vores forældresamarbejde.

Værdigrundlaget for vores forældresamarbejde

 • At forældrene føler sig velkomne i Lions Børnehus, og at vi er opmærksomme på både forældre og barn sideløbende med, at atmosfæren er præget af ro, åbenhed, humor og at forældrene møder fordomsfri og imødekommende personalegruppe.
 • At vi har en engageret forældregruppe, der har mulighed for medindflydelse på deres barns hverdag og deltager i forskellige aktiviteter af sociale og personlige karakter.
 • At informationsniveauet er højt og forældrene får relevante oplysninger om barnets dag, institutionens hverdag og pædagogik.
 • At personalet har en høj faglighed, der giver grobund for dialog omkring børnenes trivsel og udvikling.

Rammerne for vores forældresamarbejde

 • Forældresamtaler omkring barnets trivsel, udvikling og læring.
 • Forældremøder 1 gang om året.
 • Forældrebestyrelsen
 • Forskellige arrangementer f.eks. sommerfest, forældrekaffe og arbejdsdag.
 • Nyheder, information og ugeplan via Børneintra
 • Daglige informationer fra stuerne, hvordan dagen er gået bl.a. via Børneintra
 • Dialog i det daglige.

Det gør vi bl.a. ved:

 • At vi bruger tid på barnet/familien, når de starter i børnehaven.
 • At vi viser interesse for barnet og dets familie. Spørger til hændelser i barnets liv, oplevelser på fridage, deres velbefindende efter sygdom m.v.
 • At vi hjælper personer, som ikke er huskendte, når de kommer og henter barnet.
 • At vi gør de fysiske rum hyggelige og imødekommende. Dækker morgenmadsbord evt. med stearinlys.
 • At vi inviterer forældre med på udflugter og til at deltage i dagligdagen.
 • At vi informerer om, hvad der er sket den enkelte dag.
 • At vi har opslag om nyt personale.
 • At referater og dagsorden fra bestyrelsesmøderne hænges op og ligges på Børneintra
 • At vi fortæller forældrene om små daglige hændelser fra deres barns dagligdag.
 • At vi sørger for at der er mulighed for debat/dialog på forældremøderne.
 • At vi spørger ind til forældrene og lytter til deres holdninger og meninger.
 • At det er personalet der er ansvarlig for kontakten til forældrene.
 • At vi deler vores viden med forældrene i den daglige dialog til samtaler og på forældremøder.