Forældresamarbejde

Forældrebestyrelsen og personalet har i fællesskab udarbejdet værdigrundlaget for vores forældresamarbejde.

Vi mener, at forældrene kender deres børn bedst og vil dem det bedste. Derfor vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Vi kan til gengæld bidrage med faglig viden og erfaring omkring børns generelle udvikling samt kendskab til børnene fra det daglige børnehaveliv.

Værdigrundlaget for forældresamarbejdet

 • Forældrene skal føle sig velkomne i Lions Børnehus. Vi er opmærksomme på både forældre og børn, og atmosfæren er præget af ro, åbenhed, humor, og at forældrene møder en fordomsfri og imødekommende personalegruppe.
 • Vi har en engageret forældregruppe, der har mulighed for medindflydelse på deres børns hverdag og deltager i forskellige aktiviteter af social og personlig karakter.
 • Informationsniveauet er højt, og forældrene får relevante oplysninger om børnenes dag og institutionens hverdag og pædagogik.
 • Personalet har en høj faglighed, der giver grobund for dialog om børnenes trivsel og udvikling.

Sådan gør vi

Vi forsøger at skabe et godt forældresamarbejde ved bl.a.:

 • at vi bruger tid på børnene/familien, når de starter i børnehaven.
 • at vi viser interesse for børnene og deres familier. Vi spørger til hændelser i børnenes liv, oplevelser på fridage, deres velbefindende efter sygdom m.v.
 • at vi hjælper personer, som ikke er huskendte, når de kommer og henter børnene.
 • at vi gør de fysiske rum hyggelige og imødekommende. Vi dækker morgenmadsbord evt. med stearinlys.
 • at vi inviterer forældre med på udflugter og til at deltage i dagligdagen.
 • at vi informerer om, hvad der er sket den enkelte dag.
 • at vi har opslag om nyt personale.
 • at referater og dagsordner fra bestyrelsesmøderne hænges op og ligges på Børneintra.
 • at vi fortæller forældrene om små daglige hændelser fra deres børns dagligdag.
 • at vi sørger for, at der er mulighed for debat/dialog på forældremøderne.
 • at vi spørger ind til forældrene og lytter til deres holdninger og meninger.
 • at det er personalet, der er ansvarlig for kontakten til forældrene.
 • at vi deler vores viden med forældrene i den daglige dialog til samtaler og på forældremøder.

Rammerne for forældresamarbejdet

 • Vi har forældresamtaler om barnets trivsel, udvikling og læring.
 • Vi har forældremøder en gang om året.
 • Vi har en forældrebestyrelse.
 • Vi laver forskellige arrangementer, f.eks. sommerfest, forældrekaffe og arbejdsdag.
 • Vi sender nyheder, information og ugeplan via Børneintra.
 • Vi sender daglige informationer fra stuerne om, hvordan dagen er gået via Børneintra.
 • Vi har dialog i det daglige.