Forældresamtaler

Da det ofte kan være svært at afse den fornødne tid og ro til at drøfte barnets almene udvikling dybtgående i det daglige, tilbyder vi alle forældre en samtale.

Vuggestuen

Den første gang, der er samtale, er ca. 4 måneder efter, barnet er startet i vuggestue og anden gang, når barnet er ca. 2,5 år, hvor vi snakker om den kommende børnehavestart. Personalet fra barnets stue holder samtalerne med forældrene.

Udover disse samtaler kan forældrene til enhver tid, få en snak med personalet, hvis der er ønsker om dette.

Personalet laver løbende en udviklingsbeskrivelse, af det enkelte barn, og en sprogvurdering når barnet er 2,5 år, som de tager udgangspunkt i ved samtalerne.

Når personalet laver udviklingsbeskrivelse, af børnene, bruger de vores interne iagttagelses skema, og ved sprogvurdering anvendes Tras skema (Tidlig registrering af sprog).

Børnehaven

Når Jeres barn har gået i børnehaven i ca. 2-4 måneder, tilbyder vi en samtale omkring barnets opstart i børnehaven.

Derefter tilbydes I efterfølgende en samtale hvert år, omkring barnets fødselsdag. Derudover er I selvfølgelig altid velkomne til at få en snak i hverdagen med personalet omkring jeres barn.