Forældresamtaler

Da det ofte kan være svært at afse den fornødne tid og ro til at drøfte barnets almene udvikling dybtgående i det daglige, tilbyder vi alle forældre en samtale.

Opstart i institutionen

Når et nyt barn skal starte i Lions Børnehus, sender vi en indbydelse til barnet og forældrene om at komme på besøg. I forbindelse med besøget kan vi sammen i ro og mag tale om barnets vaner, rytme og behov, og om hvordan indkøringen skal foregå. Forældrene får information om institutionen, en folder og en rundvisning.

Vuggestuen

Den første forældresamtale er ca. 4 måneder efter, barnet er startet i vuggestue. Anden gang er, når barnet er ca. 2,5 år, hvor vi snakker om den kommende børnehavestart. Personalet fra barnets stue holder samtalerne med forældrene.

Udover disse samtaler kan forældrene til enhver tid få en snak med personalet, hvis de ønsker dette.

Personalet laver løbende en udviklingsbeskrivelse af det enkelte barn og en sprogvurdering, når barnet er 2,5 år, som de tager udgangspunkt i ved samtalerne.

Når personalet laver udviklingsbeskrivelse af børnene, bruger de vores interne iagttagelsesskema, og ved sprogvurderingen anvendes TRAS-skema (tidlig registrering af sprog).

Børnehaven

Når jeres barn har gået i børnehaven i ca. 2-4 måneder, tilbyder vi en samtale om barnets opstart i børnehaven. Derefter tilbydes I efterfølgende en samtale hvert år omkring barnets fødselsdag.

I er selvfølgelig også altid velkomne til at få en snak i hverdagen med personalet om jeres barn.