Personalesamarbejde

I Lions børnehus, mener vi, at personalesamarbejdet er grundlaget for en god daginstitution for både forældre og børn. Derfor vægter vi et godt personalesamarbejde meget højt.

Værdigrundlaget for vores personalesamarbejde er udarbejdede på vores personaleweekend samt på flere efterfølgende personalemøder. Ligeledes har vi formuleret en lønpolitik, som er grundlaget for den årlige lønsamtale og lønforhandlingerne.

Efterfølgende har vi på vores møder, specifikt arbejdet med teamwork og kommunikation i personalegruppen.

Værdigrundlaget i vores personalesamarbejde

 • At vi arbejder i et ligeværdigt team, hvor der er plads til vores forskelligheder, hvor vi er ansvarlige overfor hinanden.
 • At vi arbejder med en høj faglighed, hvor vi er interesserede i at dygtiggøre og udvikle os både personligt og fagligt.
 • At vi har et godt arbejdsmiljø, der er baseret på omsorg for hinanden, indflydelse på børnehavens liv, respekt for hinanden og åbenhed.
 • At vi har et højt informationsniveau med en synlig organisation.
 • At samarbejdet er baseret på livsglæde, varme og humor.

Rammer for vores personalesamarbejde

 • Personalemøde ca. en gang pr. mdr. Der er en fast dagsorden med pædagogisk emner / debat hvor personalet videns deler. Til mødet er en mødeleder og referent. 4 af de årlige møder er personalemøder med MED - status.
 • Postmøde hver mandag. På mødet deltager så mange så som muligt. Mødet indeholder: Ugens post, børn, nyt fra stuerne, samt planlægning / koordinering af ugens aktiviteter.
 • Stuemøde en time hver uge.
 • Pædagogisk dag hver 2. år.  Her arbejdes grundigt med et på forhånd planlagt emne.
 • Beskedbog på kontoret med beskeder til hele huset.
 • Halvårsplanlægning, hvor mødedatoer, aktiviteter, projekter, arrangementer, fælles udflugter m.v. fastlægges.
 • Deltager i kurser og temadage.
 • Lønpolitik med beskrivelse af hvad vi forventer af hinanden.
 • Uformelle sammenkomster, f.eks. julefrokost, fejre vores fødselsdage, "gå i byen" ture.

Det gør vi bl.a. ved:

 • At være bevidste om, hvordan vi modtager nye medarbejdere.
 • At arbejde med vores forskelligheder ( forskel / lighed) og gøre det til en styrke.
 • At have plads til pædagogiske debatter på vores personalemøder.
 • At vi har mulighed for at forberede os inden personalemøderne.
 • At vi spørger til hinanden - interesserer os for hinanden.
 • At vi griner meget sammen.
 • At vi giver plads til hinandens ideer.
 • At vi bakker hinanden op
 • At vi taler meget sammen.
 • At vi skriver referater til alle vores møder.
 • At vi gensidigt informerer og giver sparring til hinanden.
 • At der afholdes MUS / IKU mellem leder og den ansatte