Tværfaglige gruppemøder

I Lions Børnehus afholdes der hver 8. uge et tværfagligt gruppemøde. Der deltager repræsentanter for kommunens samarbejdspartnere i møderne.

Et typisk udsnit af deltagere vil være:

  • Lederen af daginstitutionen
  • En psykolog
  • En rådgiver fra forvaltningen
  • En sundhedsplejerske
  • En talepædagog
  • Den primære pædagog for barnet
  • Pædagoger fra huset

Et tværfagligt gruppemøde bruges til at fremlægge bekymringer for børn med problematikker, som personalet har brug for hjælp til at arbejde med. Det kan f.eks. være et barn med talevanskeligheder, som beskrives, hvorefter der laves en indstilling til talepædagog, som giver gode råd til både personale og forældre.