Tværfaglige gruppemøder

I Lions Børnehus afholdes der hvert 8. uge tværfaglig gruppemøde - TG møde. Møderne afholdes med deltagelse af repræsentanter for kommunens samarbejdspartnere.

 Et typisk udsnit af deltagere vil være:

  • Leder af daginstitutionen
  • En psykolog
  • En rådgiver fra forvaltningen
  • En sundhedsplejerske
  • En talepædagog
  • Primær pædagog på barnet
  • Pædagoger fra huset

Et TG møde bruges til at fremlægge bekymringer for et nærmere beskrevet barn med en problematik, som personalet har brug for hjælp til at arbejde med.

Et barn med talevanskeligheder beskrives og efterfølgende laves der indstilling til talepædagog, der også give gode råd til  både personale og forældre.