Om Lions Børnehus

Generelt om Lions Børnehus

Lions Børnehus er en selvejende institution, som blev oprettet af Lions Club Gudenå, Randers den 1. december 1972.

Kontakt og åbningstider

Her finder du Lions Børnehus' kontaktoplysninger og åbningstider. Du er altid velkommen til at kontakte Lions Børnehus.

Personale

Her kan du læse om personalet og personalepolitikkerne i Lions Børnehus. Du kan også se vores praktikstedsbeskrivelse for studerende.

Fysiske rammer

Lions Børnehus ligger i den nordlige del af Randers mellem Lervangen og Mariagervej.

Feriepasning

I nogle perioder er der kun få børn i institutionerne på grund af ferie. Derfor er der i disse fælles feriepasning.

Brugerundersøgelser

Hvert andet år udføres brugertilfredshedsundersøgelser i Randers kommunes daginstitutioner.