Feriepasning

I nogle perioder er der kun få børn i institutionerne på grund af ferie. Derfor er der i disse fælles feriepasning.

Følgende dage er der fælles feriepasning i en institution i distriktet:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december tilbydes der ikke pasning)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

Feriepasning betyder, at de børn, som har behov for pasning på ovenstående dage, samles i en institution.

De institutioner som samles er:

  • Glentevejens fritidshjem
  • Glentevejens børnehave
  • KFUM's børnehave
  • KFUM's fritidshjem
  • Lions børnehus

Om feriepasning i Randers Kommune

Ferieinstitutioner modtager børn fra 5-9 institutioner og dækker geografisk midtbyen og yderområderne i Randers kommune.

Valget af særlige ferieinstitutioner er med til at sikre, at der er gode fysiske rammer og pædagogiske forhold, som tilgodeser aldersgruppen 0-5 år.

Der er altid en medarbejder til stede fra barnets egen institution i ferieinstitutionen, så barnet kan føle sig tryg, selv om omgivelserne er uvante.

Du vil i god tid modtage et informationsbrev fra ferieinstitutionen, hvor du vil blive inviteret på et besøg. Informationsbrevet vil også orientere dig om praktiske ting som f.eks. forplejning, ferieaktiviteter, bemanding m.v.

Ferieinstitutioner er oprettet af hensyn til ressourceudnyttelsen i de perioder, hvor der i institutionerne traditionelt er et lavt fremmøde.