Generelt om Lions Børnehus

Lions Børnehus er en selvejende institution, som blev oprettet af Lions Club Gudenå, Randers den 1. december 1972.

Randers kommune har alle økonomiske, bygningsmæssige og praktiske forpligtelser i forbindelse med institutionens drift, herunder også visitering af børn og normering af personale.

Lions Børnehus er en kombineret daginstitution, fordelt i to bygninger med hver sin legeplads og en stor fælles legeplads.

Lions Børnehus er normeret til 39 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn, hvoraf vi modtager børn med anden etnisk baggrund end dansk og børn med særlige behov.

Institutionen ligger i Randers nordby, hvor hovedparten af børnene bor.

Lions Børnehus er en lille overskuelig institution med et miljø og en kultur, der gør, at børn føler tryghed, omsorg, nærvær og glæde. Vi er en aktiv og inspirerende institution, som giver børnene alsidig og udviklende oplevelser.

Lions Børnehus er en institution, der ligger vægt på de danske traditioner og madkultur.

Vi afholder aktiviteter i forbindelse med de traditioner, der er i løbet af året, bl.a. fastelavn, påske, jul m.m.

Hvis der er nogle børn, som ikke må deltage i aktiviteterne, aftales dette med personalet.