Personale

Her kan du se personalenomineringen i Lions Børnehus.

Leder Birte Mikkelsen 37 timer

Souschef Hanne Christensen 15 timer

Vuggestuen

1 pædagog 35 timer

1 pædagog 33,5 timer

2 pædagoger 30 timer

1 pædagog 22 timer

1 inklusionspædagog 15 timer

1 pædagogmedhjælper 35 timer

1 pædagogmedhjælper 32 timer

4 pædagogmedhjælpere 30 timer

Børnehaven

1 pædagog 33 timer

1 pædagog 30 timer

1 pædagog 29 timer

1 pædagog 22 timer

1 inklusionspædagog 30 timer

1 pædagogstuderende 32,5 timer

1 pædagogmedhjælper 33 timer

1 pædagogmedhjælper 32 timer

Vi prioriterer og ligger meget vægt på en personale gruppe af begge køn og forskellig etnisk baggrund.

Udover det faste personale vil I i perioder opleve nye ansigter, idet vi har vikarer, erhvervspraktikanter, studerende bl.a. fra sosu skolen, via University College, sygeplejeskolen, folkeskolen med mere.