Politikker for personalet

Rygepolitik

Der må ikke ryges i Lions Børnehus. Gælder også E-cigaretter.

Alkohol

Her kan du læse Lions Børnehus' politik om alkohol og euforiserende stoffer, samt hvilke konsekvenser det har, hvis denne ikke overholdes.

Hygiejne

Her kan du læse de regler, som skal sikre god hygiejne i daginstitutionen.

Stress

Lions Børnehus har en stress politik, som skal medvirke til forebyggelse af stress. Den skal medvirke til at fastholde medarbejder, samt hindre udstødelse af den enkelte medarbejder.

Det rummelige arbejdsmarked

I Lions Børnehus tager vi ofte imod ekstraordinært ansatte.

Uddannelse

Det er hele personalet, som har mulighed for at komme på kursus, både medhjælpere og pædagoger.