Det rummelige arbejdsmarked

I Lions Børnehus tager vi ofte imod ekstraordinært ansatte.

Vi ser på disse ansatte som en naturlig del af personalegruppen, og gensidig hjælp.

Vi giver dem en mulighed til fortsat at kunne begå sig på arbejdsmarkedet, til gengæld får vi ekstra hænder til hjælp på stuerne, i køkkenet, til rengøring og andet forefaldende arbejde.

De ekstraordinære kommer fra forskellige instanser: Jobcentret, produktionsskoler, bo- og erhvervscentret m.m.

Der stilles krav til ekstraordinære ansatte, på lige vilkår med fastansatte, men der kan være særlige hensyn, der skal tages.

Personalegruppen orienteres i videst mulig omfang om, hvilke hensyn det drejer sig om.

I de fleste tilfælde er det uuddannet personale der ansættes, uden institutions erfaring. Derfor er det vigtigt, at vi ikke giver dem større ansvar, end de kan indfri.