Uddannelse

Det er hele personalet, som har mulighed for at komme på kursus, både medhjælpere og pædagoger.

I Lions Børnehus prioriterer vi uddannelse højt af flere grunde:

  • Vi vil gerne være orienteret.
  • Vi sætter faglighed højt.
  • Vi er sikker på at uddannelsen styrker den enkelte og fællesskabet.

Som hovedregel skal du have været ansat i Lions Børnehus mindst 1 år for at komme i betragtning til at deltage i kursus. Der er dog undtagelser.

Så vidt det er muligt, kommer der mindst 2 ansatte på samme kursus.

Der er mulighed for at vælge kursus efter interesse. Der vil dog forekomme forskellige kurser som er nødvendige at deltage i, også selvom det ikke har den største interesse.

Man forpligter sig til at videns dele/undervise den øvrige personalegruppe, så alle får udbytte af kurset.

Når du deltager på kursus er arbejdstidsreglerne de samme som når du er på arbejde – hvis kursustiden strækker sig ud over din arbejdstid, skrives det på skemaet som +afspadsering og hvis kursustiden er mindre end din arbejdstid skrives det på skemaet som -afspadsering.