Værdier og mål

Børn med særlige behov

Lions Børnehus er normeret til 35 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn, hvoraf vi modtager børn med anden etnisk baggrund end dansk, og børn med særlige behov.

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet, derfor arbejder vi inkluderende i Lions børnehus.

Pædagogik

Vi vil skabe et miljø, hvor der kan udvikles trygge og harmoniske børn.

Børnemiljø vuggestuen

Børnemiljøvurdering i Lions vuggestue er foretaget i perioden januar - juli 2008.

Børnemiljø børnehaven

Regeringen har vedtaget en lov om at alle landets daginstitutioner skal have udarbejdet en børnemiljøvurdering. I Lions Børnehave har vi arbejdet med kortlægningen i perioden fra januar 2008 til februar 2009.