Værdier og mål

Lions Børnehus' værdier og mål

Her kan du læse om vores mål og værdier, hvad vi gerne vil være kendt for, og hvad vi mener er godt.

Aftalemål

Her kan du danne dig et billede af Lions Børnehus ved at læse institutionens tidligere og nuværende aftalemål.

Inklusion

Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet, derfor arbejder vi inkluderende i Lions børnehus.

Børn med særlige behov

Her kan du læse om vores værdier i forhold til arbejdet med børn med særlige behov, og hvad vi gør for at inkludere børnene.

Pædagogiske læreplaner

Her kan du læse om de seks forskellige pædagogiske læreplanstemaer og se en afrapportering med konkrete eksempler på brug af læreplanerne.

Sproglig udvikling

For at fremme børnenes sproglige udvikling arbejder vi med babytegn i vuggestuen og sproglig opmærksomhed i børnehaven.

Sprog og kognition

Vi prioriterer sprog og kognition højt og arbejder pædagogisk med det inden for forskellige konkrete temaer, som styrker børnenes udvikling, læring og trivsel.

Værdier i det pædagogiske arbejde

Vi har en række værdier for arbejdet med børnene, det ledelsesmæssige arbejde og samarbejde.