Evaluering af aftalen/aftalerne for 2011 - 2012 - Børnehaveafdelingen

Mål – Tema: Børn og matematikkens mange sprog

Målet er, at børnene udvikler interesse for at udforske matematikkens mange sprog.

Formål er, at skærpe bevidstheden hos børnene om matematikkens muligheder og betydning for herigennem at skabe gode muligheder for læring.

Initiativer

3 projekter i forløbet

1. Temauge: Værksteder

 • Arrangerede 4 ”værksteder”.
 • Personalet rokerede rundt i de forskellige værksteder.  Værkstederne foregik både inde og ude.
 • Synliggøre matematikken i børnehaven:
 • Udsmykke sprogrummet – værksted – klippe, klistre – tal, trekanter, firkanter,størrelser osv.
 • Matematikken udenfor: Talte sten, børnene fandt 10 sten, stenene var meget forskellige i størrelse. Indsamlede også pinde, længde, brede, tykkelse.
 • Vejskilte: trekanter, cirkler, farver på vejskilte.
 • Former og figurer, rumlige forhold og tal :Fylde en mælkekarton med forskellige ting, f. eks. Perler, mælk eller vat. Rumindhold, tung og let. Bygge små lego figurer efter tegning.
 • Veje, måle, tid og begreber: Veje børnene, tegnede børnenes fødder og sammenlignede størrelse.  Timeglas.

2. Temauge: Byen

 • Oprettede en Købmandsbutik – antal, mængder, penge .m.m
 • Tegnede  og klippede penge, men ville bruge dankort på beløbet.
 • Projekt Trafik – former på vejskilte, cirkler, striber, antal
 • Projekt Posthus – skrive breve, poste breve.

3. Temauge: Værksteder

 • Klippe former, trekanter, firkanter
 • Bagte boller i tal form – måle og veje
 • Klippe pynt værksted – klippede tal, som vi hang op på vores badeværelser
 • Udeværksted. Vand – synke – flyde. Fiskedam – lave billede af naturmaterialer  - korte og lange pinde

Initiativernes betydning for børnenes læring

Hvordan er det gået?

Børnene er blevet meget nysgerrige og aktive i forhold til at bruge matematikken, i mange forskellige sammenhænge.

Børnene søger svar på forskellige ting: F. eks. at kunne tælle alle tallene på en lang lineal, tælle glassene når vi dækker bord. Tegne en trekant i sandkassen. Sætte spørgsmålstegn ved symbolerne i vejskiltene.

Hvad har børnene lært?

 • Under de forskellige temauger, har børnene på fornemmest vis, tage læring om matematikken til sig.
 • Børnene har fokus og interesse for matematikken og bruger den i alle sammenhænge i hverdagen.
 • Børnene fordyber sig og eksperimenterer med matematikken – hælder vand op f.eks til midten af glasset. Sætter spørgsmål ved om man er yngst og samtidig den højeste.
 • Børnene viser glæde ved at deltage i de planlagte aktiviteter. F.eks. projekt nr. 2, udviklede børnenes interesse for køb, salg og leg med købmandsbutik.
 • Glæden ved at lære, har udviklet børnenes selvsikkerhed, selvtillid og selvværd.
 • Børnene fordyber sig og eksperimenterer med matematikken. De bygger efter tegninger med magneter, de bygger med mælkekasser på legepladsen. Hvor mange kasser kan der stilles ovenpå hinanden, inden de vælter
 • Hvad har de voksne lært – hvad lykkedes, hvad lykkedes ikke?
 • At det er vigtigt og motiverende for børnene, at være opdelt i mindre aldersopdelte grupper.
 • At mindre grupper skaber rum for fordybelse og læring.
 • At have fokus på matematikken i mange forskellige aktiviteter, stimulerer både børnene og de voksnes nysgerrighed og udforsker trang.
 • At inddrage matematikkens begreber i børnehøjde i alle sammenhænge i dagligdagen.

I dagligdagen lykkedes det, i rimelig stor grad, at bygge og udvikle videre på de igangsatte matematiske aktiviteter, men ikke alle ideer er endnu gennemført bla. er børnenes ønske at få etableret vejskilte på legepladsen – det vil muligvis ske i fremover.

De voksne erfarede at, en god forberedelse og planlægning er vigtigt, og endnu mere den efterfølgende evaluering, hvor der reflekteres

Hvad vil vi fremover?

I dagligdagen vil vi have fokus på matematikkens mange sprog, i de aktiviteter der planlægges og de faste aktiviteter som, samling, bagning,  løveskole, (skolegruppe), temaer, læreplaner, spisning, ture osv.

Vi vil have fokus på at de materialer, legetøj der Indkøbes, ligger op til børnenes matematiske interesse og udfordring. F.eks.  materiale/spil med tal og bogstaver  -  en hoppemand som tæppe – magneter – trekanter og firkanter.  Legoplader – ophængt på væg -  klodser  udsmykket med tal, trekanter, firkanter, cirkler osv.  Måtter med farver og former, tal.