Evaluering af aftalen/aftalerne for 2011 - 2012 - Vuggestueafdelingen

Mål – Tema: Børn og kreative udtryksformer

Målet er, at børnene gennem forskellige kreative oplevelser og eksperimenter styrker deres fantasi og nysgerrighed og evnen til at udtrykke sig på forskellige måder.

Målet er ligeledes, at børnene gennem skabende processer i små og store grupper styrker deres fællesskabsfølelse og får inspiration til nye legerelationer. 

Initiativer

Gennem vores daglige aktiviteter har børnene deltaget i mange forskellige kreative udtryksformer, hvor de har haft mulighed for at udvikle og fremme deres:

 • Kreativitet
 • Fantasi
 • Lyst til at eksperimentere
 • Lyst og mod til at afprøve sig selv
 • Nysgerrighed
 • Fordybelse

Personalets refleksioner i startforløbet, over husets fysiske indretning, var at det var forstyrrende og besværligt for børn og personale, at der blev brugt meget tid på at finde materialer i huset, til kreative aktiviteter, for derefter at rydde det hele op igen, for at gøre klar til spisning.

Derfor valgte vi at inddrage vores fællesrum til indretning af kreativt værksted.

I dette værksted blev alle kreative materialer samlet for at være tilgængelig for både børn og voksne. Der blev indkøbt reoler, genbrugs borde og stole. Børnene kunne nu sidde ved borde med frit udsyn til alle de forskellige materialer og lade sig inspirere. Reoler fra gulv til loft muliggør at børnene kan røre ved og vælge af de forskellige materialer – indkøbte samt børnenes egne hentede Remida materialer.

Børnene har arbejdet i det kreative værksted med bla. Indsamling af naturmaterialer. Sten og pinde er blevet malet. Matematikken har været inddraget i forhold til antal, længder, højder og breder. Blade er samlet til kranse.

Børnene har deltaget i de forskellige Remida Projekter og hentet materialer til brug i det kreative værksted.

Aktiviteter i løbet af ugen:

 • Gymnastik på Statsskolen
 • Sang og bevægelse
 • Aktiv på legepladsen
 • Kreative værksted – male, tegne, klippe, klistre, forme, perler, ansigtsmaling m.m.
 • Læse, kigge bøger, eventyr, fortælle
 • Sang, rim og remser
 • Musik
 • Udstillinger
 • Afslapning massage

Aktiviteter i løbet af året:

 • Skovvuggestue
 • Motionsløb
 • Remida projekter
 • Teater
 • Museer
 • Forårs tema
 • Efterårs tema
 • Luciaoptog
 • Jule tema
 • Børnegudstjeneste

De forskellige aktiviteter er dokumenteret med billeder af det børnene har deltaget i og billeder af det børnene har lavet, som er hængt op som udstilling men også sat ind i ”Barnets bog”.

Initiativernes betydning for børnenes læring

Hvordan er det gået?

Børnene har vist glæde, tryghed og tillid til de aktiviteter der er blevet en del af et fast ugeprogram. Børnene har lyst og mod på at eksperimenterer både kropsligt og kreativt. Børnene bliver begejstret når de er i det kreative værksted, og udviser nysgerrighed til at afprøve de forskellige materialer. Børnene udviser god koncentration og fordybelse i de mange forskellige aktiviteter de deltager i. Ofte på eget initiativ, synger og danser børnene og klæder sig ud.

Hvad har børnene lært?

 • Børnene har fået stort udbytte og udvist glæde ved at arbejde på tværs af stuerne, da de derved har knyttet nye venskaber/relationer i forbindelse med fælles aktiviteterne.
 • Børnene har fået kendskab til mange forskellige materialer og remedier og deres anvendelse samt lært at udtrykke sig kreativt med disse.
 • Børnene har lært at tage hensyn, vente på tur og at være i fokus
 • Børnene har oplevet glæden ved spontan bevægelse samt tilrettelagte motoriske udfoldelser – fået en større kropbevidsthed.
 • Hvad har de voksne lært – hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke?
 • At det er vigtigt der er ro og plads til fordybelse og nærvær i værkstedet.
 • At det kollegialt er rart at være sammen på tværs af stuerne.
 • At faste ugentlige aktiviteter sikre at børnene får mulighed for at udtrykke sig kreativt.

Teaterstykker med vores børn som aktører er ikke lykkedes, da vores børn aldersmæssigt er for små.

Hvad vil vi fremover?

Vi vil bevare vores kreative værksted, vores fastlagte aktiviteter og traditioner.