Om aftalemål

Siden 1. januar 2007 er der blevet indgået aftaler med alle arbejdspladser i kommunen, bl.a. om udviklingsmål.

De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, råderum til de kommunale ledere og medarbejdere samt bedre muligheder for det kommende byråd til at styre kommunen.

Aftalen har desuden til formål at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og de udførende enheders faktiske handlinger samt koble den økonomiske styring med de politiske mål og dermed øge mulighederne for strategisk planlægning. Hensigten er ligeledes at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken ramme dette skal foregå.

Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets visioner og politikker samt aftaleenhedens budget.

Aftalen gælder i en toårig periode og er indgået mellem Lions Børnehus og Randers Byråd.

Politiske visioner, mål og krav

Daginstitutionerne drives i henhold til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Aftalerne og den enkelte institutions udviklingsmål er udarbejdet inden for rammerne og visionerne af den overordnede børn- og ungepolitik.

I den overordnede børn- og ungepolitik optræder følgende temaer, der danner baggrund for arbejdet med børn og unge i Randers Kommune:

  • Relationer
  • Læring og uddannelser
  • Sundhed
  • Kost og motion
  • Børn og unge med særlige behov

I forlængelse af den overordnede børn- og ungepolitik er præciseret otte temaer med reference til daginstitutionsområdet. Den enkelte daginstitution vælger et af de otte temaer som omdrejningspunkt for aftalen og valget af udviklingsmål.