Børn med særlige behov

Lions Børnehus er normeret til 35 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn, hvoraf vi modtager børn med anden etnisk baggrund end dansk, og børn med særlige behov.

Værdier i arbejdet med børn med særlige behov

Tryghed

 • Lille overskuelig institution
 • Hele familien skal føle sig velkommen
 • Primær voksen på familien
 • Faste rammer og rutiner
 • Nærværende og tydelige voksne

Samarbejde

 • Tæt samarbejde med familien
 • Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Samtaler/møder når familien har brug for det
 • Tillid
 • Rummelighed og respekt

Omsorg

 • Ansvarlighed
 • Empati – indlevelsesevne
 • Forståelse for familiens problemstilling

Socialt

 • Styrke familiens ressourcer
 • Støtte familien i opbygning af relationer
 • Støtte familien i opbygning af et socialt netværk

Inklusion – børn med særlige behov

Det er relevant for os at alle børn inkluderes, også børn med særlige behov. Derfor er der ansat en inklusions pædagog i børnehaven.

I vuggestuen er det mere varieret om der skal være ekstra fokus på det enkelte barn, på opgaven eller på stuen.

Her har en pædagog fået tildelt timer til inklusionsarbejdet.

Der arbejdes med at tilrettelægge særlige understøttende og stimulerende indsatser for de børn, som har særlige behov samt støtte sprogudviklingen for to-sprogede børn.

I børnehave afdelingen bliver der udarbejdet timeplan, arbejdsplan og handleplan (SMTTE) for hvert enkelt barn. Inklusionspædagogen laver iagttagelser af børnene, afholder vejledningstimer og deltager i aktuelle stuemøder, på begge stuer.

Det er stuernes personale der i fællesskab med forældre og inklusions pædagogen indstiller et barn til ressourcetimer. Inden indstillingen udfyldes, har personalet drøftet deres bekymringer ud fra modellen: ”ICDP arbejdsmetode til bekymringsbørn” på det pågældende barn,  herefter udfyldes indstillingsskemaet og afleveres til ressourcegruppen.

For tidligt fødte To-sprogede børn