For tidligt fødte

Usynlige senfølger ifølge Dansk Præmatur Forening

 • Sen motorisk udvikling
 • Problemer med at integrere sanseindtryk
 • Hyperaktivitet
 • Sproglige forstyrrelser
 • Manglende selvtillid og lavt selvværd
 • Passivitet
 • Sociale vanskeligheder
 • DAMP og andre hjernedysfunktioner
 • Skrøbelig og ustabil psyke
 • Følelsesmæssige problemer
 • Separationsangst
 • Grundlæggende angst og utryghed
 • Koncentrationsbesvær og indlæringsproblemer
 • Svækket hukommelse, både korttids- og langtidshukommelse
 • Spastiske lammelser
 • Syns- og hørehandicap
 • Problemer med mave-tarmsystemet, herunder spiseforstyrrelser
 • Kronisk lungebetændelse og mellemørebetændelse
 • Astma og astmatisk bronkitis
 • Svækket immunforsvar
 • Ustabilt søvnmønster

Værdier i arbejdet med for tidligt fødte børn

Tryghed

 • Nærvær og tydelige voksne
 • Være på egen stue
 • Drage omsorg for det enkelte barn og dets udvikling
 • Se barnet
 • Lille overskuelig institution
 • Faste rammer og rutiner
 • Overskuelighed i dagligdagen

Tillid

 • Åbenhed og dialog mellem forældre og personale
 • Nærværende og lyttende
 • Ærlighed

Rummelighed/respekt

 • Omsorg og forståelse for den enkelte families følelser
 • Respekt for barnets problemstilling