To-sprogede børn

Værdier i arbejdet med to-sprogede børn

Samarbejde og dialog

 • Åbenhed om holdninger
 • Tage fat i problematikkerne, så snart de opstår
 • Vær åben og imødekommen
 • Tæt kontakt med familien
 • Skabe et miljø, hvor familien føler sig velkommen

Respekt

 • Rummelighed
 • Respekt for hinandens kulturer
 • Respekt og forståelse for familiens oplevelser

Tryghed og omsorg

 • Lille overskuelig institution
 • Tydelige og nærværende voksne
 • Imødekommende og hjælpsomme
 • Tillid

Praktiske eksempler fra dagligdagen

 • Personalet deltager i alle relevante kurser og konferencer om religioner og kulturforskelle.
 • Forældresamtaler med tolk
 • Forældremøder med tolk
 • Religiøse hensyn bl.a. i forhold til mad
 • Forældrene deltager med kulturel islæt, ved forskellige arrangementer.
 • Videooptagelse af barnets hverdag

Videooptagelse

Mål

At gøre forældrene trygge ved at aflevere deres barn i Lions Børnehus.

At vise forældrene hvordan deres barn har det, når de ikke er tilstede.

At informere omkring forskellige aktiviteter – sommerfest – skovvuggestue – forældremøder osv. da billeder giver støre helhedsindtryk end ord, da der i visse tilfælde ofte kan være nogle sprogvanskeligheder.

Praksis

Vi optager især ved barnets start i vuggestuen, så forældrene kan se, at deres barn sover, spiser og leger, at barnet trives og har det godt, også selvom barnet er ked af det, i forskellige situationer. 

Vi har lavet en videofilm, der viser og beskriver de forskellige aktiviteter vi afholder i Lions vuggestue, som vises til de forældre der ønsker det, eller til de forældre der på grund af sprogvanskeligheder og kulturforskelle, ikke ved hvilke aktiviteter vi taler om.

Forældresamtale

Et nyt somalisk barn skal starte i vuggestuen, og faderen er utilfreds med vi har mænd ansat i institutionen. Vi beder flygtninge – indvandre konsulenten om at deltage i mødet, for at forklare om dansk kultur. Faderen vil ikke have at mændene tager sig af hans datter.

Vi er meget stolte af, at have en mand ansat på hver stue, da det har stor betydning for børnene, at de omgås begge køn. Vi kan ikke love at mændene ikke tager sig af hans datteren, men vil tage hensyn til det, i det omfang det er muligt. Dette stiller han sig tilfreds med.

Indtil nu har vi modtaget 4 af hans børn, og det mener vi, er udtryk for, at han nu er tilfreds og tryg ved hele personalet i Lions Børnehus.