Børnemiljø vuggestuen

Børnemiljøvurdering i Lions vuggestue er foretaget i perioden januar - juli 2008.

I forhold til det fysiske børnemiljø, blev der sat fokus på:

 • Renovering af legepladsen
 • Legepladsen
 • Badeværelserne
 • Krybberummene
 • Stuerne
 • Hygiejne

I forhold til det æstetiske børnemiljø, blev der sat fokus på:

 • Atmosfæren
 • Stemningen
 • Udsmykningen
 • Talemåde
 • Holdninger
 • Vurdering af egen praksis

I forhold til det psykiske børnemiljø, blev der sat fokus på børnenes:

 • Tryghed
 • Anerkendelse
 • Selvstændighed
 • Relationer
 • Selvværd
 • Nærvær
 • Regler
 • Personalets praksis

Handleplan

Vi har udarbejdet en handleplan. De vigtigste punkter i handleplanen er:

Fysiske børnemiljø:

 • Renovering af legeplads
 • Praktiske ændringer på badeværelse
 • Renovering af krybberum + sol afskærmning
 • Trækgener
 • Hygiejne

Æstetisk Børnemiljø:

 • Overskuelighed på badeværelser
 • Personalets holdninger og vurdering af egen praksis

Psykisk Børnemiljø:

 • Regler i vuggestuen
 • Personalets holdninger og vurdering af egen praksis

Fremgangsmåde og forløb

I kortlægningsfasen anvendte vi DCUM’s materialer.

De 3 hovedtemaer – Fysisk, Psykisk og Æstetisk børnemiljø – delte vi op i 7 centrale undertemaer:

 • Tryghed og trivsel
 • Venskaber og fællesskaber
 • Sikkerhed
 • Hygiejne og indeklima
 • Krop og bevægelse
 • Kreativitet, leg og læring
 • Personlighed og individualitet

Børnene blev inddraget via iagttagelser, observerende registrering af hvad børnene giver udtryk for.

Forældrene/bestyrelse blev inddraget via møder og spørgeskemaer

I registreringsfasen anvendte vi Udviklingsforums registreringsskemaer og handleplan.

I opfølgningsfasen og fremadrettet, vurderer, debatterer og udfører vi emnerne fra handleplanen, i dagligdagen, på stuemøderne og på personalemøderne.

Vi reflekterer over, om det at anlægge et børneperspektiv, har ændret noget i den pædagogiske praksis.