Lions Børnehus' værdier og mål

Her kan du læse om vores mål og værdier, hvad vi gerne vil være kendt for, og hvad vi mener er godt.

Lions Børnehus vil være kendt for:

  • at være en lille overskuelig institution, både for børn, forældre og personale.
  • at være et hus med et miljø og kultur, der gør, at både børn, forældre og personale føler tryghed, omsorg, nærvær og glæde uanset nationalitet.
  • at være en aktiv og inspirerende institution, der styrker børnenes udvikling, læring og trivsel.

Det er personalets ønske at være en dynamisk gruppe, der er engageret og kreativ.

Vi vil skabe et åbent og aktivt forældresamarbejde, der bygger på gensidig accept og respekt for hinanden.

Det er godt:

  • at få lov til at røre sig.
  • at finde ud af hvad man kan.
  • at have en dag med mening.
  • at lege med gode venner.
  • at kunne synge og spille.
  • at vide, hvordan man færdes i trafikken.
  • at kende og passe på naturen.