Pædagogik

Vi vil skabe et miljø, hvor der kan udvikles trygge og harmoniske børn.

Det er personalets ønske at være en dynamisk gruppe, der er engageret og kreativ.

Vi vil skabe et åbent og aktivt forældresamarbejde, der bygger på gensidig accept og respekt for hinanden.

Det er godt:

  • at få lov til at røre sig.
  • at finde ud af hvad man kan.
  • at ha' en dag med mening.
  • at lege med gode venner.
  • at kunne synge og spille.
  • at vide hvordan man færdes i trafikken.
  • at kende og passe på naturen.