Pædagogiske læreplaner

Her kan du læse om de seks forskellige pædagogiske læreplanstemaer og se en afrapportering med konkrete eksempler på brug af læreplanerne.

Om pædagogiske læreplaner

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Læreplanerne skal behandle seks forskellige temaer.

Afrapportering 2013-14

Her kan du læse om arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Lions Børnehus i perioden 2013-14.