Afrapportering børnehaven 2012

I Lions Børnehus arbejder vi med læreplanerne på følgende måde.

Alle 6 kompetencer fra læreplanerne, er i hverdagen - i alle aktiviteter - en stor del af vores teoretiske og pædagogiske praksis, men for at sikre, at alle børnene styrkes og udvikles i de 6 kompetencer fra læreplanerne, og for ikke at glemme eller overse nogle af kompetencerne, har vi valgt at have fokus på 2 kompetencer, ca. hver 3 mdr.

Læreplanstemaer

For at synliggøre, for forældre og gæster i huset, hvad der arbejdes med netop nu, ophænges ved ”kvartalets” start, de 2 kompetencer med pædagogiske læringsmål, metode og aktivitet.

Ved periodens afslutning, ophænges billeder, det skriftlige forløb, resultat og evaluering af emnerne.

Naturen og naturfænomener + Kulturelle udtryksformer og værdier: September, oktober og november

Personlig udvikling + Sociale kompetencer: December, januar og februar 

Sprog + Krop og bevægelse: Marts, april og maj

Læreplanskompetencer

1.

                                        2.

Emne:

                                        Emne:

Værdi:

                                        Værdi:

Princip:

                                        Princip:

Mål:

                                        Mål:

Delmål:

                                        Delmål:

Aktivitet:

                                        Aktivitet:

Metode:

                                        Metode:

Evaluering

Hvordan ser vi om vi har nået målene?

Hvilke kompetencer har barnet opnået?

Evaluering af de 2 læreplanskompetencer for det enkelte kvartal

  • Hvordan har vi arbejdet med de 2 kompetencer i hverdagen ? – Hvad har vi lært?
  • Syntes vi at kompetencerne gavner børnene? – Hvordan og hvad har de lært?
  • Hvad har vi voksne lært?
  • Hvordan hænger de pædagogiske planer sammen med praksis – er de opstillede mål konkrete og målbare nok – Hvordan?
  • Har du følt og taget initiativ til at igangsætte aktiviteter i forhold til de 2 kompetencer?
  • Hvilke former for dokumentation anvender vi i forbindelse med synliggørelse af arbejdet med kompetencerne?

Ved "kvartalets" afslutning laver hver stue en skriftlig evaluering, som bruges til erfaringsudveksling på det kommende mandagsmøde.