Babytegn

Babytegn er en enkel måde at kommunikere med det lille barn på, mens barnet forstår, men endnu ikke formår at tale.

Babytegn:

  • er en fysisk kommunikationsform som fremmer den sproglige udvikling, taleindlæring og stimulerer den intellektuelle udvikling.
  • udvider og forbedrer samspillet mellem barnet og den voksne.
  • øger barnets selvværd, fordi barnet tidligt kan gøre sig forståeligt.
  • består af udvalgte tegn, som vi anvender samtidig med det verbale sprog.
  • er nemme og lette at lære og bruge for både børn og voksne.

Børn med anden etnisk baggrund end dansk, som kun har hørt deres modersmål, når de starter i vuggestue, tilegner sig babytegn på lige vilkår med de danske børn.

Personalet deltog i et kursus om babytegn, hvor vi blev introduceret for dette arbejdsredskab.

Vi opfinder selv tegnene, og alle bruger samme tegn.

Vi startede med at indføre fem "behovstegn" – spise, drikke, sut, sove og ren ble.

Forældrene blev orienteret via skrivelse, hvor de blev opfordret til også at anvende tegnene derhjemme.

På forældremøderne introduceres og gennemgås tegnene.

De anvendte tegn er ophængt på stuerne og til orientering til forældrene på gangen.

Tegnene bliver udvidet løbende.

Succeskriterier for babytegn

  • At personalet bruger babytegn som et redskab i deres daglige arbejde.
  • At børnene opnår kompetence til at udtrykke deres følelser og behov med babytegn over for deres omgivelser.
  • At tegnene fremmer børnenes sproglige udvikling.
  • At forældrene bakker op om projektet og bruger tegnene derhjemme.