Om sproglig udvikling

Børnene skal have sproglig opmærksomhed. Vi skal give dem mulighed for at udvikle deres begrebsverden. Børnene skal have kendskab til sange, eventyr, rytme, rim og remser, så det giver dem mulighed for at udvikle deres ordforråd og udtale.

Børnene skal blive i stand til at give udtryk for glæde og begejstring. Børnene skal have mulighed for at lære at give verbalt udtryk for følelser til hinanden.

 • Mærkater på hver ting navn/benævnelse
 • Alting har et navn – de voksne gør brug af det
 • Sangbøger med navn
 • Barnets navn på dets garderobe
 • Stole med barnets navn
 • Barnets bog med barnets personlige, vedkommende fotos – står i børnehøjde
 • Tras skemaer
 • Alfabet i store størrelser på stuens væg
 • Tallene 1-10 i store størrelser på stuens væg
 • Daglig sangstund
 • Ugentlig sang/musik time for de ældste børn, på tværs af stuerne
 • Daglig stund med oplæsning af rim og remser, samt historielæsning
 • Børnebøger i nå højde
 • Navn på krybbe samt kasse med skiftetøj

Succeskriterier - sproglig opmærksomhed

 • At børnene bliver opmærksomme og interesseret i det skrevne sprog.
 • At børnene kan aflæse deres eget navn på sangbøger og stole.
 • At barnets sproglige udvikling styrkes.
 • At børnene aktivt deltager med fagter og sang, ved morgensamlingen.