Værdier i det pædagogiske arbejde

Værdier i samarbejdet

Værdier for samarbejde med forældre, personalesamarbejde og eksterne samarbejdspartnere.

Pædagogisk arbejdsmetode

I Lions Børnehus har vi valgt, at arbejde ud fra relations – og ressource orienteret pædagogik.

VIDA forskningsprojekt

I foråret 2011 blev Lions Børnehave udpeget som deltager i et forskningsprojekt, som hedder VIDA, hvilket står for Viden baseret Indsats for Udsatte børn i daginstitutioner. Projektet strækker sig fra foråret 2011 til efterår 2013.

ICDP

Det du tror om mig – Den måde du er imod mig på – Den måde du ser på mig på – Det du gør imod mig – Gør mig til den – Jeg bliver.