ICDP

Vores pædagogik tager udgangspunkt i ICDP-metoden, som står for International Child Development Programmes.

I Lions Børnehus har vi valgt at arbejde ud fra relations- og ressourceorienteret pædagogik.

  • Det du tror om mig ...
  • Den måde du er imod mig på ...
  • Den måde du ser på mig på ...
  • Det du gør imod mig ...

... gør mig til den, jeg bliver.

Vi vil gerne sammen med jer forældre være med til at udvikle jeres barn ud fra de positive ressourcer, barnet har.

ICDP-Programmet er udviklet i Norge af de to professorer i psykologi Henning Rye og Karsten Hundedide. Programmet har fokus på, hvordan du kan få et godt samspil med og relation til barnet.

Programmet består af otte samspilstemaer, som samlet giver den voksne forudsætninger for at indgå i et udviklingsstøttende samspil med barnet, hvor den voksne følger barnets initiativer og justerer og tilpasser sig. Gennem de otte temaer støtter den voksne barnet i en sund personlig og social udvikling.

I praksis for at støtte den voksne i relationen med barnet arbejdes der med videooptagelser af samspillet mellem børn og voksne. I videoklippet sættes der "billede" på relationen, hvilket danner baggrund for refleksion og feedback fra kollegaer. Herved kan den voksne se, hvor det lykkedes.