ICDP

Det du tror om mig – Den måde du er imod mig på – Den måde du ser på mig på – Det du gør imod mig – Gør mig til den – Jeg bliver.

I Lions Børnehus har vi valgt, at arbejde ud fra relations – og ressource orienteret pædagogik.

Vi vil gerne sammen med jer forældre, være med til at udvikle jeres barn ud fra de positive ressourcer barnet har.

Vi tager udgangspunkt i ICDP metoden, som står for International Child Development Programmes.

Programmet er udviklet i Norge af professor i psykologi Henning Rye og professor i psykologi Karsten Hundedide.

ICDP programmet har fokus på hvordan du kan få et godt samspil med - og relation til barnet.

Programmet består af 8 temaer, som samlet giver den voksne forudsætninger for at indgå i et udviklingsstøttende samspil med barnet, hvor den voksne følger barnets initiativer, justerer og tilpasser sig.

Gennem de 8 temaer støtter den voksne barnet i en sund personlig og social udvikling.

I praksis, for at støtte den voksne i relationen med barnet, arbejdes der med video optagelse af samspillet mellem børn og voksne.

I video klippet sættes der ”billede” på relationen, der danner baggrund for refleksion og kollega feedback.

Herved kan den voksne se/selvanerkende, hvor det lykkedes.

Der arbejdes ud fra 8 samspils temaer.