Pædagogisk arbejdsmetode

I Lions Børnehus har vi valgt, at arbejde ud fra relations – og ressource orienteret pædagogik.

Hvert halve år på vores ½ års planlægning deler vi børnene op i mindre grupper ud fra sociogrammer, samt relations sociogrammer på personalet. Hver børnegruppe får en fast voksen tilknyttet gruppen, som tilrettelægger emner og aktiviteter indenfor de 6 læreplans temaer.