Værdier i arbejdet med børnene

Værdierne

Tryghed

 • Se det enkelte barn
 • Nærværende og tydelige voksne
 • Faste rammer / rutiner
 • Overskuelighed i dagligdagen
 • Lille overskuelig institution

Nærvær

 • Være aktiv sammen med børnene
 • Være anerkendende
 • Have tid til det enkelte barn
 • Se barnet
 • Lydhør overfor barnets initiativer
 • Øjenkontakt
 • være i fysisk øjenhøjde med barnet

Omsorg

 • Barnet får kærlighed, knus, tryghed, omsorg
 • Trøste barnet
 • Anerkende barnet og dets følelser
 • Udvise empati
 • Vise barnet at det er værdifuld
 • Se og høre barnet
 • Opfylde barnets basale behov

Selvværd, selvtillid og selvstændighed

 • Barnet har medbestemmelse
 • Anerkende barnet
 • Lade barnet hjælpe med praktiske opgaver
 • Styrke barnets selvhjulpenhed
 • Styrke barnets sociale kompetencer
 • Rose barnet
 • Se og høre barnet
 • Indgyde mod
 • Støtte op om personlig udvikling

Respekt og ansvar

 • Lære barnet at have respekt for andre kulturer og mennesker der er anderledes
 • Lære barnet at vise respekt over for hinanden
 • Lære barnet at have respekt for ting
 • Lære barnet at respektere grænser sat af børn / voksne.

Eksempler fra dagligdagen

Modtagelse af børn om morgenen

Når forældrene kommer med børnene om morgenen, bliver de modtaget af personalet, og får en snak med forældrene om hvordan barnet har sovet, spist og andre vigtige informationer, så vi tilgodeser barnets og familiens behov. Informationerne skrives i stuens kalender, så personalet her får oplysningerne.

Den ansatte får barnet over til sig, og sammen går de hen til døren, og vinker til forældrene. Hvis barnet er ked af det, trøster den ansatte barnet - prøver at aflede barnet. Når barnet er faldet til ro, får man det til at deltage i de andres børns leg på stuen.

Borddækning

Inden der skal spises til middag, skiftes børnene til at hente mad og dække bord.

På væggen hænger en tavle, hvor børnene kan se hvis tur det er til at dække bord.

Barnet og den voksne går sammen ud i køkkenet, henter rullebordet, og kører det på stuen. Ved hjælp af den voksne, begynder barnet at dele glas ud til de andre børn. Imens fordeler den voksne skålene med det varme mad ud på bordene, og herefter begynder børnene selv at øse deres mad op, med hjælp fra de voksne. Børnene sender skålene rundt til hinanden ved bordene.

 • Børnene udfører en handling med mening i.
 • Børnene gør noget for andre - lærer at være sociale.
 • Børnene bliver selvstændige.
 • Børnene styrker troen på sig selv/selvværd.
 • Børnene styrker deres finmotorik.
 • Børnene øver selvhjulpenhed.

Temauge – ”Forskellige kulturer”

En temauge hvor vi sæter fokus på de forskellige kulturer vi har i vuggestuen. Målet med sådan en temauge er, at både børn og voksne skal få større kendskab til de forskellige folkeslag og deres kultur, som kommer i vuggestuen.

 • Lave store papflag fra de forskellige lande
 • Vise tegnefilm med Cirkeline på Bosnisk
 • Forældrene laver mad bl.a. fra Tyrkiet og Bosnien.
 • Forældrene kommer og laver Tyrkiske sange og sanglege.
 • En ansat fra Tanzania kom i national dragt og viste sange og sanglege.

Sang og musik

De ældste børn deltager hver torsdag i en fælles aktivitet omkring sang og leg. Aktiviteten er både struktureret og impulsiv. Vi starter med nogle faste sange, sanglege og bevægelser, der bruges musikinstrumenter, faldskærm o.s.v.

Til sidst i aktiviteten vælger hvert barn en sang der skal synges eller leges.

 • Faste aktiviteter med genkendeligt program og plads til det enkelte barns ønsker.
 • Faste voksne der kender aktiviteten og derved har overskud til nærvær og omsorg.
 • Ved aktiv deltagelse opfordrer de voksne børnene til at deltage.
 • Hvis barnet går i stå eller ikke kan/tør kaste sig ud i de krav aktiviteten stiller, bliver de gennem motivation og støttende ord, hjulpet i gang af de voksne.
 • Barnet har medbestemmelse og barnets selvværd styrkes ved selv at vælge sang/leg der skal synges/leges.
 • Børnene udvikler troen på sig selv og overskrider egne grænser ved f. eks. at hoppe på et ben – at danse m.m. Barnets selvværd øges, når det opdager, at det selv er i stand til at vælge og udføre en handling.
 • Ved at vente på tur og synge sange som andre børn udvælger, udvikler de respekt for hinanden og hinandens synspunkter.
 • Ved brug af forskellige musikinstrumenter, øges børnenes interesse for musik, og de lærer at behandle instrumenterne med respekt.