Arrangementer

Lions Børnehus er en institution, der lægger vægt på de danske traditioner. Vi laver aktiviteter i forbindelse med de traditioner, der er i løbet af året.

Vi afholder bl.a. aktiviteter i forbindelse med fastelavn, påske, jul m.m.

Hvis der er nogle børn, som ikke må deltage i aktiviteterne, aftales dette med personalet.

Fastelavn

Hvert år holder vi fastelavnsfest for alle børnene i vuggestuen.

Børnene kommer udklædte, og så bliver de malet i ansigtet, hvis de vil.

Det bliver slået katten af tønden på tværs af stuerne.

Forældremøde

Der afholdes årligt forældremøde i Lions Børnehus.

Aftenen starter med, at "nye" forældre kommer først. Her fortæller leder Birte Mikkelsen om institutionen og viser rundt.

Efterfølgende kommer de resterende forældre, og alle mødes til en generel information om, hvad der sker i institutionen lige nu - både i vuggestuen og børnehaven.

Derefter er det tid til at gå på stuerne, hvor personalet vil gennemgå det næste halve års aktiviteter, hele planlægningen af dagligdagen for børnene og generel information fra stuerne.

Til slut samles alle forældrene til kaffe, og der er valg til forældrebestyrelsen.

Skovvuggestue

En gang om året tager vi de 20 ældste børn med i "skovvuggestue", hvor vi fra morgen til aften opholder os i Paderup Mose og bruger naturen som et legerum/frirum, hvor børnene får mulighed for at bruge alle deres sanser og udvikle leg og fantasi.

Formålet med at tage i skoven er:

  • at børnene aktivt kan udforske og tilegne sig naturens verden.
  • at give børnene glæde ved at være i naturen.
  • at børnene udvikler respekt for naturen og miljøet.
  • at pirre børnenes nysgerrighed til at gå på opdagelse i naturen.
  • at øge børnenes viden om naturen.
  • at børnene er fysisk aktive.

Udeliv styrker børns nysgerrighed for naturen og dens hemmeligheder og grundlægger et ansvar for miljøet.

Børn har brug for at opleve naturen med alle sanser. Derfor skal de voksne give børnene trygheden ved at guide dem og vise dem mulighederne i naturen.

Vi viser bl.a. børnene de mange steder, hvor biller og andre smådyr gemmer sig. Derved styrkes deres nysgerrighed og interesse til at prøve selv. Det styrker børnenes selvværd og troen på egne evner, at de får lyst til at turde prøve og gøre ting på egen hånd.

Deres fantasi og kreativitet udvikles, da der ude i det fri er plads til både vilde og stille lege.

Naturen udfordrer krop og følelser, og oplevelserne i naturen danner grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Praksis

Lions Vuggestue ligger i det nordlige Randers, hvor skoven ikke lige er tæt på. Derfor oplever børnene ikke så ofte en skovtur i dagligdagen med deres forældre, og vuggestuen har rejsetid for at komme til skoven.

Vuggestuebørn har brug for deres middagsmad ca. kl. 11:00 og middagssøvn ca. fra kl. 11:30-13:30. Det vil sige, at vi i dagligdagen kan tage i skoven fra kl. 09:00-10:30.

For at få mere tid i skoven og en mindre "afbrudt" dag har vi i de sidste mange år valgt at leje spejdernes "Mosehus" i Paderup Mose, hvor vi dagen inden kører alle vores nødvendige materialer ud i huset.

Hver dag kl. 08:30 tager børn og voksne bybussen til Paderup Mose, hvor der er planlagt forskellige naturoplevelser ved skov, sø, marker. Børnene oplever mange forskellige dyr som kør, heste, får, geder, katte og småkravl.

Kl. ca. 11:00 bliver der serveret middagsmad, og børnene sover til middag i Mosehuset.

Efter middagssøvn er der igen muligheder for leg i naturen, og alle tager bussen, så vi er hjemme i vuggestuen igen ca. kl. 15:30.

Motionsløb

Ligesom resten af alle Danmarks børn holder vi motionsløb fredag i uge 41 (den sidste fredag inden efterårsferien).

Motionsløbet foregår i Måneskinsparken, som ligger ved siden af vuggestuen. Her bliver der lavet en rute, som børn og voksne skal løbe. På vejen vil der være forskellige poster, hvor børnene får mulighed for at lave nogle sjove bevægelsesøvelser.

Vi slutter løbet af med vand og frugt, og børnene får et flot diplom og en guldmedalje.

Luciaoptog

Hvert år omkring Luciadag inviterer vi forældrene til julehygge i vuggestuen. Her bliver der hygget med gløgg og æbleskiver. Nogle af de ældste børn går Luciaoptog til stor fornøjelse for både børn og voksne.

Forældreture

Udover forældremødet i oktober afholder vi to til tre "forældremøder" med børn. 

Det er en familietur ud i de naturområder, hvor personalet til dagligt tager på tur med børnene.

Der sendes nærmere information ud vedrørende disse møder.