Skovvuggestue

En gang om året tager vi de 20 ældste børn med i "skovvuggestue", hvor vi fra morgen til aften opholder os i Paderup Mose og bruger naturen som et legerum/frirum, hvor børnene får mulighed for at bruge alle deres sanser og udvikle leg og fantasi.

Formålet med at tage i skoven er:

  • at børnene aktivt kan udforske og tilegne sig naturens verden.
  • at give børnene glæde ved at være i naturen.
  • at børnene udvikler respekt for naturen og miljøet.
  • at pirre børnenes nysgerrighed til at gå på opdagelse i naturen.
  • at øge børnenes viden om naturen.
  • at børnene er fysisk aktive.

Udeliv styrker børns nysgerrighed for naturen og dens hemmeligheder og grundlægger et ansvar for miljøet.

Børn har brug for at opleve naturen med alle sanser. Derfor skal de voksne give børnene trygheden ved at guide dem og vise dem mulighederne i naturen.

Vi viser bl.a. børnene de mange steder, hvor biller og andre smådyr gemmer sig. Derved styrkes deres nysgerrighed og interesse til at prøve selv. Det styrker børnenes selvværd og troen på egne evner, at de får lyst til at turde prøve og gøre ting på egen hånd.

Deres fantasi og kreativitet udvikles, da der ude i det fri er plads til både vilde og stille lege.

Naturen udfordrer krop og følelser, og oplevelserne i naturen danner grundlag for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Praksis

Lions Vuggestue ligger i det nordlige Randers, hvor skoven ikke lige er tæt på. Derfor oplever børnene ikke så ofte en skovtur i dagligdagen med deres forældre, og vuggestuen har rejsetid for at komme til skoven.

Vuggestuebørn har brug for deres middagsmad ca. kl. 11:00 og middagssøvn ca. fra kl. 11:30-13:30. Det vil sige, at vi i dagligdagen kan tage i skoven fra kl. 09:00-10:30.

For at få mere tid i skoven og en mindre "afbrudt" dag har vi i de sidste mange år valgt at leje spejdernes "Mosehus" i Paderup Mose, hvor vi dagen inden kører alle vores nødvendige materialer ud i huset.

Hver dag kl. 08:30 tager børn og voksne bybussen til Paderup Mose, hvor der er planlagt forskellige naturoplevelser ved skov, sø, marker. Børnene oplever mange forskellige dyr som kør, heste, får, geder, katte og småkravl.

Kl. ca. 11:00 bliver der serveret middagsmad, og børnene sover til middag i Mosehuset.

Efter middagssøvn er der igen muligheder for leg i naturen, og alle tager bussen, så vi er hjemme i vuggestuen igen ca. kl. 15:30.