Kørsel

Al kørsel med børn foregår med offentlige transportmidler.